πετσετεσ 1
Οδοντιατρικές πετσέτες
Ποτηράκια
Σιελαντλίες
Καλύμματα
Εξεταστικά Ρολά
Τολύπια
Γάζες
Βαμβάκι
Αμπούλες Αναισθησίας
Βελόνες
Ρητίνες
Υλικό προσωρινών εμφράξεων
Χειρουργικά πεδία
Αντιμικροβιακός τάπητας
Δοχείο απόρριψης
Νεφροειδή
Ρύγχη Αναρρόφησης
Κώνοι
Αναλώσιμα ένδυσης
Μάσκες
Ακτινογραφίες