Η Εταιρία μας

Η Getter Mannix είναι ένα τμήμα της εταιρείας Ammon Ovis ltd. Δημιουργήθηκε ως επιχειρηματική ιδέα μέσα από την διαπίστωση ότι η αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού και προμηθειών πρέπει να λειτουργεί με συμβουλευτικό ρόλο προς τον Επαγγελματία πελάτη προκειμένου να αναπτυχθεί η αναγκαία πιστότητα αλλά και ποιότητα στην μεταξύ τους σχέση.

Ο εφοδιασμός των επιχειρήσεων με εξοπλισμό και υλικά, όποια μορφή και εάν έχει η διαδικασία αυτή μέσα από την εξέλιξη της τεχνολογίας και της οικονομίας, αποτελεί την βασική δομή της επιτυχίας κάθε επιχείρησης. Είναι κατά τον Porter συστατικό στοιχείο της αλυσίδας παραγωγής αξίας μέσα από την οποία προκύπτουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης.