Μπάφερ O.P.I

Κωδικός Προϊόντος: N/A

Περιγραφή

Μπάφερ το οποίο διαθέτει 2 πλευρές με διαφορετική σκληρότητα.