Περιγραφή

Αναισθησία χωρίς αγγειοσύσπαση με γρήγορη δράση.

Διάρκεια αναισθησίας 30′-45′ με ικανοποιητικό βάθος.

Κατάλληλο για ασθενείς με ιστορικό ισχαιμικών συμβαμάτων σε μοναδική συσκευασία σε κυψέλες.

 

Συσκευασία: 50 pcs

 

 

ΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ/ΙΑΤΡΟΥΣ